Mecanism pentru transformarea digitală a Europei până în 2030 ”Calea către deceniul digital”

Comisia Europeană a anunțat luni intrarea în vigoare a mecanismului pentru transformarea digitală a Europei până în 2030, ”Calea către deceniul digital”.

Comisia propune o Busolă pentru dimensiunea digitală prin care să se transpună ambițiile digitale ale UE pentru 2030 în dispoziții concrete, cu obiective clare și concrete, structurate în jurul a patru puncte cardinale, obiective care să jaloneze traiectoria de parcurs de către UE către 2030:

✓ populație cu competențe digitale solide și specialiști înalt calificați în domeniul digital

✓ infrastructuri digitale durabile, securizate și performante

✓ transformarea digitală a întreprinderilor

✓ digitalizarea serviciilor publice

Transformarea digitală va sprijinii aspirațiile UE pentru tranziția verde.

✓ Tehnologia digitală poate contribui la reducerea emisiilor la nivel mondial și va reduce în mod semnificativ amprenta de mediu a societății

✓ Va spori eficiența energetică a infrastructurilor digitale, limitându-se amprenta lor asupra resurselor naturale și asupra emisiilor de CO2.

În lunile următoare, Comisia va adopta un act de punere în aplicare care definește indicatorii de valoare pentru ținte digitale și va dezvolta traiectorii UE proiectate pentru fiecare dintre acestea împreună cu statele membre.

În iunie, Comisia va publica primul raport privind starea deceniului digital, pentru a oferi o actualizare, o evaluare și o recomandare cu privire la progresele înregistrate în atingerea țintelor și obiectivelor.

În octombrie, statele membre vor prezenta primele lor foi de parcurs strategice naționale, pe baza cărora Comisia va publica orientări pentru a le sprijini.

Sursa – Comunicat de Presă CE

Sursa imagine – Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

en_GB