Noua Reglementare a Bateriilor în UE (EU) 2023/1542, un pas semnificativ spre sustenabilitate și economie circulară

În contextul preocupărilor globale aflate în creștere legate de impactul de mediu și necesitatea de a promova practici de sustenabilitate, Uniunea Europeană a făcut un pas important prin publicarea Regulamentului (EU) 2023/1542 privind bateriile și deșeurile de baterii. Acest nou cadru legislativ, intrat în vigoare la 17 august 2023, își propune să întărească funcționarea pieței interne a UE, să promoveze economia circulară și să reducă impactul de mediu pe tot parcursul ciclului de viață al bateriilor.

Implementarea acestei noi legislații a început cu data de 18 februarie 2024, punând bazele pentru un viitor mai verde și mai sustenabil în ceea ce privește utilizarea și gestionarea bateriilor în UE.

Obiectivele Regulamentului

Regulamentul (EU) 2023/1542 stabilește cerințe obligatorii pentru toate bateriile plasate pe piața UE, excluzând utilizările militare, spațiale și nucleare. Aceste cerințe vizează sustenabilitatea și siguranța, etichetarea, marcarea și informațiile, gestionarea deșeurilor de baterii, pașaportul bateriei, achizițiile publice verzi și multe altele. Regulamentul specifică obligațiile producătorilor, importatorilor și distribuitorilor de baterii și produse care conțin baterii, stabilind în același timp proceduri de evaluare a conformității și cerințe de supraveghere a pieței.

Categorii de Produse și Cerințe Specifice

Bateriile sunt clasificate în cinci categorii principale, fiecare cu cerințe specifice:

  • Baterii portabile
  • Baterii pentru pornire, iluminat și aprindere (SLI)
  • Baterii pentru mijloace ușoare de transport (LMT)
  • Baterii industriale
  • Baterii pentru vehicule electrice (EV)

Această clasificare reflectă diversitatea aplicațiilor și necesitățile diferite în termeni de performanță și durabilitate, precum și cerințele pentru detasabilitate și înlocuire pentru bateriile portabile și LMT.

Regulamentul (EU) 2023/1542 reprezintă un pas semnificativ spre consolidarea economiei circulare și a practicilor sustenabile în cadrul Uniunii Europene. Prin introducerea unui cadru strict pentru producția, etichetarea și reciclarea bateriilor, UE își propune să reducă impactul de mediu și să asigure o piață internă eficientă pentru baterii. Implementarea completă a acestui regulament va necesita eforturi din partea tuturor părților interesate, inclusiv a producătorilor, importatorilor și distribuitorilor, pentru a se asigura că noile cerințe sunt îndeplinite în mod eficient și responsabil.

Sursă articol: TUV.com

ro_RO