Prelucrarea datelor personale

 

Aceasta informare vizeaza colectarea si utilizarea/prelucrarea datelor personale de catre operatorul CNREE in desfasurarea activitatii sale curente (preluarea responsabilitatilor legale de la producatori in privinta reciclarii DEEE) si este adresata:
a) persoanelor fizice, care, in calitate de reprezentanti sau persoane de contact ale unor entitati juridice, ne comunica date cu caracter personal;
b) persoanelor fizice majore (care au implinit 18 ani), care solicita, prin diverse canale cum ar fi site, email, telefon, retele de socializare) informatii referitoare la activitatea noastra;

Asociatia Centrul National de Reciclare Electrice si Electronice este o organizatie colectiva, nonguvernamentala si non-profit, cu sediul social in Strada Stirbei Voda 119, Bucuresti, Sector 1. Adresa noastra de corespondenta este Strada Stirbei Voda 119, Bucuresti, Sector 1, Tel: +40722.855.495, office@cnree.ro.

In desfasurarea activitatii noastre curente, persoane fizice ne pot furniza date cu caracter personal, in diverse situatii. Astfel de date pot fi: nume, prenume, adresa de email, telefon, functia, semnatura sau imaginea. Refuzul furnizarii datelor personale necesare poate determina imposibilitatea noastra de a indeplini fie executarea contractului, fie actiunile pe care ni le-ati solicitat.


Folosim aceste date personale in scopul exclusiv al desfasurarii activitatii noastre. In practica, acest scop general se traduce, dupa caz, in urmatoarele scopuri concrete:

  • de a incheia sau executa contractul de transfer responsabilitate cf. prevederilor legale;
  • de a va tine informat cu privire la modificarile legislative, noutatile din domeniul mediului si activitatea noastra, prin trimiterea periodica, de maxim 2 ori pe luna, de newsletter-uri pe adresa de email;
  • de a va comunica prin e-mail si/sau sms, actiunile pe care le organizam sau la care suntem parteneri;
  • de a va invita, prin e-mail sau sms, sa participati la programele noastre de colectare;
  • de a va invita, prin e-mail sau sms, sa participati la campaniile noastre de marketing;
  • de a ne exercita alte drepturi si executa obligatii din contractul semnat intre noi si entitatea pe care o reprezentati;
  • de a va raspunde solicitarilor, indemnurilor pe care ni le adresati prin site, telefonic sau personal;
  • de a comunica public informatii si imagini despre evenimentele organizate de noi (publicarea fotografiilor si materialelor video pe canale digitale de promovare a activitatii noastre, inclusiv pe retelele de socializare).

Prelucram datele dumneavoastră personale in baza urmatoarelor temeiuri legale:

-Executarea unui contract sau demersurile inainte de încheierea unui contract – pentru reprezentantii si persoanele de contact ale entitatilor juridice cu care avem semnat ”Contractul de asociere in vederea preluarii responsabilitatilor legale ce revin producatorului cu privire la gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice”, temeiul legal al prelucrarii este acest contract iar pentru cei care ne contacteaza in vederea aderarii la CNREE si a semnarii unui astfel de contract, temeiul legal al prelucrarii datelor personale sunt insasi demersurile dumneavoastră in acest scop.

-Consimtamantul – pentru persoanele fizice care nu se incadreaza in categoria de mai sus si care ne furnizeaza intamplator date cu caracter personal prin completarea unui formular pe site, temeiul legal, in baza caruia prelucram aceste date, este consimtamantul dumneavoastra, pe care ni l-ati acordat la momentul la care ati completat cu datele dumneavoastra personale formularul de inscriere pe site si ati bifat luarea la cunostinta a prezentei informari. Va informam ca, aveti dreptul oricand sa va retrageti consimtamantul (conform punctului 6), fara ca acest lucru sa afecteze legalitatea prelucrarii anterioare.

-Interesul legitim si/sau consimtamantul – pentru persoanele fizice participante la evenimentele noastre si carora le colectam si utilizam imaginea prin efectuarea de fotografii si inregistrari video, temeiul legal este interesul nostru legitim de promovare a activitatii noastre, in cazul imaginilor de ambient respectiv consimtamantul dumneavoastra in cazul imaginilor prim-plan. Consimtamantul în acest caz, dat în scopul ca imaginea sa poata fi folosita de noi in comunicarile publice prin publicarea fotografiilor si inregistrarilor video pe diverse canale de comunicare, poate fi exprimat explicit in scris sau prin diverse actiuni ale dumneavoastră prin care va manifestati evident acordul de a fi fotografiat (de ex. prin pozitionarea dumneavoastră în fata panourilor dedicate fotografierii, atitudinea dumneavoastră în fata fotografului sau a camerei video).

Perioada de stocare a datelor personale este în directa legatura cu scopul pentru care ele sunt colectate respectiv prelucrate. Astfel, pentru persoanele a caror date sunt prelucrate de noi în temeiul Contractului de asociere mentionat mai sus, prelucrarile de date vor inceta cel tarziu in 12 luni de la implinirea a 10 (zece) ani de la incheierea exercitiului financiar in care a incetat contractul, pentru a putea astfel respecta obligatiile legale si fiscale pe durata prevazuta de legile aplicabile.

Datele prelucrate in baza consimtamantului dumneavoastra, pentru a va raspunde solicitarilor, indemnurilor pe care ni le adresati, sunt prelucrate pe durata necesara indeplinirii acestui scop, dupa care vor fi sterse in maxim 3 luni.

Datele privind imaginea dumneavoastră care au fost facute publice pe site-urile noastre si/sau paginile noastre de social media, sunt pastrate 3 ani (calculati de la 1 ianuarie a anului urmator evenimentului) dupa care vor fi sterse în maxim 3 luni. În acest caz este important sa va mentionam ca materialele care includ imaginea dumneavoastră si au fost facute publice prin aceste canale de comunicare, pot fi preluate de catre alti operatori iar CNREE nu are controlul sa decida cum acestia vor folosi aceste date.

Datele dumneavoastra nu sunt dezvaluite niciunei alte entitati in scop de marketing direct.

Putem dezvalui datele dumneavoastră autoritatilor publice sau instantelor de judecata, in masura in care este necesar pentru respectarea legii (de exemplu pentru a ne conforma unei hotarari judecatoresti sau unui control al unei autoritati abilitate), respectiv pentru a ne proteja drepturile. In eventualitatea in care la datele dumneavoastra au acces parteneri contractuali de-ai nostri care ne furnizeaza servicii externalizate (de exemplu cei prin care facem colectarea deseurilor, servicii IT, organizare de evenimente, servicii foto/video, avocati, auditori etc.), asa-numiti imputerniciti, acestia au obligatia (legala si contractuala) sa asigure confidentialitatea si securitatea datelor respective si sa nu le foloseasca în alt scop decat acela in care ni le-ati acordat noua. În eventualitatea in care acest partener este în afara Zonei Economice Europene, va asiguram ca transferul se va face cu respectarea prevederilor legale aplicabile in aceasta materie.


Beneficiati de urmatoarele drepturi in relatie cu datele pe care ni le-ati pus la dispozitie:

Retragerea consimtamantului – cand datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de noi in baza consimtamantului dat de dumneavoastră, aveti dreptul oricand sa va retrageti consimtamantul trimitand un email in acest sens la adresa de la punctul 10. Retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii anterioare.
Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, puteti obtine acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate.
Dreptul la rectificare se refera la corectarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete.
Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) inseamna ca aveti dreptul sa ne solicitati sa va stergem datele cu caracter personal. Avand in vedere ca stergerea datelor se poate face in anumite conditii reglementate de lege, vom analiza cererea dumneavoastra in raport cu aceste prevederi și vom reveni in scris in termenul legal privind ce date putem sterge.


Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care:
i) contestati exactitatea datelor dumneavoastra, pentru o perioada care ne permite sa verificam corectitudinea lor;
ii) prelucrarea este ilegala iar dumneavoastră va opuneți ștergerii datelor, solicitand in schimb restrictionarea prelucrarii lor;
iii) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
iv) v-ati opus prelucrarii, si aveti nevoie si de restrictionarea ei pe perioada cat noi verificam daca interesul nostru prevaleaza interesului dumneavoastră.

Dreptul la obiectie – puteti obiecta oricand la prelucrarea datelor dumneavoastră daca prelucrarea nu se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terte parti.
Vom analiza cererea dumneavoastra în raport cu prevederile legale si vom reveni in scris in termen legal.
Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul pe care il aveti in anumite conditii, de a primi datele dumneavoastra intr-un format structurat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator.


Dacă aveți nemulțumiri in privința modului in care prelucram datele dumneavoastra personale, va rugam sa ne contactati pentru a va soluționa problema. Independent de acest demers, aveți dreptul sa va adresati direct ANSPDCP contactandu-i prin website-ul www.dataprotection.ro sau la email anspdcp[at]dataprotection.ro sau telefon: +40 318 059 211; +40 318 059 212; fax: +40 318 059 602.
Nu luam decizii in privinta dumneavoastra bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra personale.


Siguranta datelor dumneavoastra este una dintre prioritatile noastre. Utilizam o multitudine de controale tehnice (IT), administrative si fizice precum si politici specifice pentru salariati pentru ca datele dumneavoastra sa fie in siguranta. Cu toate acestea nicio metoda de transmitere, prelucrare sau stocare a datelor nu este complet sigura. Daca aveti orice subiect sau ingrijorare legata de securitatea datelor dumneavoastra, va rugam sa ne contactati neintarziat.

Pentru orice intrebare, sugestie sau preocupare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugam sa ne contactati pe adresa de email office@cnree.ro 

 

 

 

 

ro_RO