REGULAMENT CAMPANIA NAȚIONALĂ HAIDEEE să fim ECO!

Perioada și aria de derulare

Campania Națională de colectare a echipamentelor uzate “HAIDEEE să fim ECO!” continuă cu sprijinul Profi Rom Food SRL. Aceasta are loc în perioada 09.05.2023 – 30.09.2023 și se va derula în localitățile participante la nivel național, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Regulamentul este întocmit și este publicat pe web site-ul www.cnree.ro, conform legislației aplicabile în România.

Ne dorim să implicăm cât mai multe localități în acțiunile de colectare, așa că lista localităților participante este în continuare deschisă, primăriile putând să își exprime interesul de a se înscrie în campanie și de a organiza acțiuni de colectare pe toată durata campaniei.

În fiecare localitate selectată vor avea loc acțiuni de colectare, conform prezentului regulament.

Scopul și obiectivele campaniei

Organizatorul campaniei naționale de informare și conștientizare a populației cu privire la importanța colectării DEEE (denumită pe scurt „Campania”) este: Asociația Centrul Național de Reciclare Electrice și Electronice, cu sediul în București, str. Șirbei Vodă, nr. 119, Sector 1, înmatriculată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 48/17.08.20, CUI RO 42953223, autorizată să colecteze DEEE conform autorizației de mediu nr. 13/10.12.2020; denumit în continuare „Organizator”.

Campania de colectare ”HAIDEEE să fim ECO” se organizează cu susținerea Profi Rom Food SRL și are drept obiective creșterea nivelului de informare și conștientizare a populației cu privire la importanța colectării selective a deșeurilor electrice în vederea reciclării acestora, precum și creșterea cantităților de deșeuri colectate de la populație cu scopul îndeplinirii obiectivelor prevăzute de OUG nr. 5/2015.

Participanți și drept de participare

La campanie pot participa persoane fizice rezidente pe teritoriul României, cu vârsta minimă de 18 ani împliniți la data înscrierii în Campanie și care sunt domiciliați pe raza localității participante în Campanie. Vezi detalii complete în prezentul Regulament.

Mecanismul de campanie

 • Pentru înscrierea în Campanie, participanții trebuie să predea unul sau mai multe aparate electrocasnice, electrice sau electronice uzate (DEEE), vechi sau defecte, întregi (nedezmembrate) la punctul de colectare fix amplasat în localitate și comunicat prin materialele de informare, în perioada derulării campaniei.
 • Predarea deșeurilor se efectuează la punctul fix de colectare organizat cu sprijinul primăriei sau a partenerilor.
 • Orice persoană care va preda minim 1 bucata de echipamente electrice și electronice va primi un premiu garantat, conform schemei de bonificație.
 • În calitate de deținători de DEEE care pot conține informații confidențiale, secrete comerciale sau date cu caracter personal, participanții au obligația de a se asigura înainte de a preda deșeurile că acestea au fost formatate și nu conțin informații stocate. Organizatorul nu este responsabil pentru informațiile stocate pe aceste echipamente sau pentru maniera în care subcontractorii le gestionează.

Schema de bonificație

În cadrul campaniei bonificațiile oferite constau în bonuri valorice emise de Profi Rom Food SRL, după cum urmează:

Pentru a primi unul sau mai multe bonuri valorice, participantii trebuie să predea unul din următoarele produse vechi:

 • mașină de spălat rufe automată,
 • frigider,
 • combină frigorifică,
 • vitrină frigorifică,
 • congelator cu înălțimea de minim 140 cm; 
 • lăda frigorifică, cu lățime de minim 100 cm, sau
 • orice alt aparat electrocasnic, electric sau electronic uzat/ vechi sau defect, întreg (nedezmembrat) cu greutate de minim 30 kg/ buc.

 Nu este eligibilă pentru bonificație o greutate cumulată a mai multor deșeuri cu greutate individuală mai mică de 30kg/buc.

Pentru fiecare produs din categoria de mai sus predat, participantul primește bonuri valorice emise de Profi Rom Food SRL , echivalentul urmatoarelor valori exprimate in moneda nationala astfel:

Echivalent a 40 lei – pentru masina de spalat rufe automata

Echivalent a 30 lei – frigider, combina frigorifica, vitrina frigorifica, congelator de minim 140cm, lada frigorifica

Echivalentul a 20 lei – orice alt aparat electrocasnic, electric sau electronic uzat vechi sau defect, intreg nedezmembrat cu greutatea de minim 30kg buc.

Echivalent a 10 lei  – restul de echipamente uzate

Atenție: Nu se acordă contravaloarea în bani a tichetelor valorice. Fiecare participant are dreptul ca pentru minim un DEEE (una bucată) predat să obțină tichete valorice conform schemei de bonificație prezentată mai sus.

Bonurile valorice se pot folosi exclusiv in rețeaua Profi Rom Food SRL in România, în intervalul de valabilitate, dar nu mai târziu de 31.12.2023.

Participarea la această Campanie presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.

Regulamentul complet poate fi consultat AICI.

ro_RO