Înregistrarea producătorilor EEE

În conformitate cu prevederile Ordinului de Ministru nr. 269/2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul Naţional al Producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, toți importatorii și producătorii de echipamente electrice şi electronice conform definiției din OUG 5/2015 sunt obligaţi ca, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin:

a) să transmită Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM) informaţiile generale estimate pentru anul anterior în formatul prevăzut în anexa nr. 2 la procedura menţionată la art. 1.

b) să se înregistreze online în Registrul Naţional al Producătorilor gestionat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

(2) Producătorii aflaţi în procedură de înregistrare la data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, să transmită ANPM documentele menţionate la art. 1 alin. (4) lit. a) şi b) din anexa la prezentul ordin, respectiv Anexa 1 și Anexa 2 şi să se înregistreze online în Registrul Naţional al Producătorilor gestionat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

(3) Înregistrarea on line se face, accesând link-ul  https://raportare.anpm.ro

Informațiile detaliate privind înregistrarea online se găsesc în manualul de utilizare care se poate accesa pe prima pagină a site-ului http://www.anpm.ro/

  • Se selectează din meniul afișat optiunea Înregistrare
  • Se completează Solicitarea urmând paşii indicaţi
  • Se bifează la pasul – Cont acces – accesul pt aplicaţia din : domeniul Deșeuri, subdomeniul EEE, Anexa 01 (producători).

În urma înregistrării în nomenclatorul operatorilor economici din Sistemul Integrat de Mediu, producătorii vor obține un user și o parolă de acces cu care se va accesa aplicația SIM-EEE, începând cu anul 2020. 

Nu ezitati să ne contactați în situația în care procesul este anevoios facilitându-vă îndeplinirea acestei obligații legale.

ro_RO