Consiliul dă undă verde finală directivei privind raportarea sustenabilității corporative

Parlamentul European a adoptat textul final al Directivei privind raportarea corporativă de sustenabilitate (CSRD), care va impune companiilor ce îşi desfăşoară activitatea în Uniunea Europeană (UE) să facă publice informaţii şi date referitoare la aspecte legate de mediu, social şi guvernanţă, informează un comunicat de presă transmis redacţiei.

Directiva se aplică tuturor companiilor listate pe pieţele reglementate din UE, cu excepţia microîntreprinderilor listate. Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) listate au termen până la 1 ianuarie 2026 pentru a se conforma cerinţelor de raportare, chiar dacă există o clauză de „opt-out” până în 2028. În al doilea rând, se aplică unei „întreprinderi mari” care este fie o societate din UE, fie o filială din UE a unei societăţi din afara UE. O „întreprindere mare” este un termen definit în Directiva contabilă şi înseamnă o entitate care depăşeşte cel puţin două dintre următoarele criterii:- cifră de afaceri netă mai mare de 40 de milioane de euro;- total active mai mari de 20 de milioane de euro;- 250 de angajaţi în medie pe parcursul exerciţiului financiar.Ca o a treia categorie, CSRD se aplică companiilor de asigurare şi instituţiilor de credit, indiferent de forma lor juridică.

Companiile vor utiliza noile standarde de raportare privind sustenabilitatea pentru a dezvălui informaţii în cadrul raportului administratorilor, oferind astfel utilizatorilor raportului o imagine integrată a impactului şi performanţei lor în ceea ce priveşte factorii de mediu, sociali, drepturile omului şi guvernanţă (ESG).Se preconizează că, pe 22 noiembrie 2022, Grupul consultativ european pentru raportarea financiară (EFRAG) va publica primul set de standarde europene de raportare privind sustenabilitatea (ESRS), care va fi apoi adoptat de Comisie până în iunie 2023.

Pentru a respecta principiul proporţionalităţii, Comisia Europeană va adopta standarde obligatorii de raportare de sustenabilitate pentru companiile mari şi standarde separate, proporţionale, pentru IMM-uri.

Pentru mai multe detalii citeşte ESG Today.

ro_RO