Hidrogen verde pentru un viitor durabil – acțiune pilot în Spațiul European de Cercetare (ERA)

Hidrogenul verde este esențial pentru atingerea obiectivelor noastre climatice. În cadrul acestei inițiative de cercetare, țările cooperează în cadrul Spațiului european de cercetare pentru a face sistemele noastre energetice mai prietenoase climatului cu hidrogenul verde. Aflați cum vă puteți implica.

Sursa imagine – Rafael Classen rcphotostock.com: https://www.pexels.com/photo/hydrogen-molecules-against-blue-background-10670941/

Lumea se confruntă cu provocări complexe, de la criza coronavirusului și consecințele sale până la abordarea crizei climatice. Dar anul trecut a arătat că cercetarea inovatoare poate oferi soluții eficiente la problemele noastre. Hidrogenul verde deține un mare potențial pentru o recuperare verde de la pandemia coronavirusului și o tranziție verde către sisteme energetice prietenoase cu clima.

Ce este hidrogenul verde? Este un purtător de energie neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon produs în întregime din surse regenerabile de energie, care poate fi utilizat în sectorul industrial, al încălzirii sau al mobilității. Hidrogenul verde este relevant în special pentru traficul greu sau naval. Combustibilii sintetici pe bază de hidrogen verde pot face ca aceste sectoare de transport, care sunt greu de electrificat, să fie mai ecologice. Prin așa-numitele procese „power-to-X”, care transformă energia în alți purtători de energie, Green Hydrogen poate fi utilizat pentru a produce materii prime importante pentru industria chimică, de exemplu în proiectul Rheticus finanțat de BMBF .

În 2020, sub președinția germană a Consiliului UE, miniștrii europeni ai cercetării au convenit să lanseze o inițiativă comună de cercetare și inovare privind hidrogenul verde.

În trei ateliere tematice pe tot parcursul anului 2021, așa-numitul „Proces de agendă privind hidrogenul verde” va identifica întrebări urgente de cercetare și inovare pentru competitivitatea hidrogenului verde. Într-o conferință finală împreună cu Portugalia și Slovenia (așa-numita „Trio-Președinție”) la sfârșitul anului, rezultatele acestor ateliere tematice vor fi rezumate într-o agendă strategică comună de cercetare și inovare. Odată ce această agendă este completă, începe lucrarea reală: proiectele și cooperările concrete de cercetare vor răspunde la întrebările de cercetare colectate în agendă.

Patru teme preliminare principale de cercetare sunt considerate cruciale pentru a promova o economie europeană a hidrogenului:

  • Transport și infrastructură
  • Producție și depozitare competitive
  • Stimularea pieței
  • Reglementare și standarde

Procesul agendei privind hidrogenul verde este complementar altor inițiative ale UE și urmează o abordare incluzivă de jos în sus: statele membre participante ale UE și țările partenere internaționale selectate vor discuta, împreună cu experți și părți interesate, diferitele interese, nevoi și poziții din sectoare. Părțile interesate din societatea civilă, afaceri și cercetare sunt invitate să se implice și să-și reprezinte interesele, nevoile și perspectivele în discuție. Acest lucru va conduce la pași concreți cu privire la modul de abordare a problemelor prioritare de cercetare. 

Și dvs. puteți ajuta să găsiți soluții la provocările de astăzi. Vă invităm să participați la o consultare online, care va fi disponibilă în curând pe site-ul web BMBF.

Sursa articol – BMBF.

ro_RO