În curând vom avea un Cod Român al Sustenabilității

Prin intermediul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, Guvernul României elaborează Codul Român al Sustenabilității, după modelul german. Acest Cod al Sustenabilității ar trebui să cuprindă, în mod obligatoriu, referiri la crearea de mecanisme pentru raportarea nefinanciară de către companii, cu privire la activitățile lor legate de diversele aspecte ale sustenabilității, de mediu, social și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită, etc.

„Setăm noi standarde de transparență în România! Ne apropiem astăzi de îndeplinirea unei alte ținte importante: Codul Sustenabilității. Dezbaterea organizată de noi arată încă o dată deschiderea pe care o avem către dialogul cu mediul privat și societatea civilă. Ne bucurăm că au fost prezenți atât de mulți reprezentanți și experți, care, prin întrebări, sugestii pertinente și contribuții importante ne vor ajuta să finalizăm Codul Sustenabilității, într-o formă care să aducă eficiență și claritate în analiza performanței sustenabilității entităților care intră sub incidența raportării nefinanciare obligatorii. 
Codul va fi un mecanism digital util care va aduce noi standarde de transparență în România și va evidenția atitudinea pe care mediul de afaceri o are privind dezvoltarea durabilă”, a declarat consilierul de stat László Borbély, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

„Va fi un site separat al Codului Sustenabilității. Companiile vor trebui să spună acolo dacă au participat la achiziții verzi, pentru care avem legislație, dar e de văzut cum se aplică, vom avea și aici un sistem de verificare. Vor trebui să spună ce fel de tehnologii verzi folosesc, ce tehnologii folosesc pentru a reduce emisiile de CO2, ce fac pentru egalitatea de șanse, care este procentul femeilor și bărbaților în companie, cum luptă împotriva corupției”, a declarat pentru Republica consilierul de stat László Borbély.

Constituirea Codului Român al Sustenabilității va crea transparență și comparabilitate privind performanța sustenabilității entităților. Acesta va cuprinde referiri precise despre mecanismele de raportarea nefinanciară de către toate entitățile care intră sub incidența prevederilor Ordinului Nr. 1938/2016 din 17 august 2016 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Important de reținut este că toate formele de organizare, indiferent de industrie sau dimensiune, care nu sunt supuse obligației de raportare, vor putea aplica, în mod voluntar, Codul Sustenabilității.

Astfel, pentru toate companiile cu peste 500 de angajați, care intră sub incidența prevederilor Ordinului din 2016, va exista obligația de raportare, conform noului Cod al Sustenabilității, iar pentru companiile mai mici de 500 de angajați, acest raport va fi opțional.

Raportarea, ce se va realiza prin intermediul unei platforme interactive, va cuprinde aspecte ce țin de: sustenabilitate, mediu, social și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită. Criteriile Codului stabilesc de asemenea necesitatea raportării unei descrieri a politicilor, rezultatelor și riscurilor legate de aceste aspecte.

Prin adoptarea acestui cadru este vizată încurajarea extinderii contribuției companiilor private și a altor entități la procesul de implementare a celor 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030, asumate de România prin Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030.

Elaborarea Codului Român al Sustenabilității este unul dintre obiectivele specifice ale proiectului „România durabilă – Dezvoltarea cadrului strategic si instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030” – cod SIPOCA 613, implementat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Codul va face parte din mecanismul de monitorizare dezvoltat în cadrul proiectului, și are drept obiectiv urmărirea progresului în implementarea strategiei.

Recent, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a prezentat stadiul elaborării Codului Român al Sustenabilității, un nou cadru care să servească raportării de sustenabilitate a companiilor. Codul Român al Sustenabilității este un instrument inspirat după modelul german, replicat deja în Grecia și Turcia, prin care autoritățile își propun să vină în sprijinul companiilor prin transparentizarea eforturilor pe care acestea le fac pentru a avea o activitate mai sustenabilă și să ofere acces cetățenilor la aceste informații.

Dezbaterea hibrid a reunit peste 110 reprezentanți ai instituțiilor din sectorul public cu rol decizional privind raportarea nefinanciară și ai entităților care au obligația de a depune rapoarte/declarații nefinanciare. Din sectorul privat au fost reprezentate domenii precum: retail; bănci și alte instituții financiare; asigurări; energie; industrie; comerț etc.

Codul Român al Sustenabilității își propune să fie un instrument util, realist, eficient și eficace. De aceea, până la lansarea acestuia preconizată a avea loc în septembrie anul acesta, vor fi organizate și alte sesiuni de consultare, informare și instruire unde sunt invitate toate părțile interesate.

Ulterior a fost adoptat si Planului national de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale de dezvoltare durabilă, care poate fi consultat urmand acest link.

ro_RO